Voorspellingen

De volgende steden zullen het ontgelden!
Jezus draait er niet omheen wanneer Hij voor de allereerste maal over de eindtijd praat met zijn discipelen. Concreet noemt hij

Alleen.. al deze steden bestaan niet meer. Is het een

Het beruchte jaar 2015
Volgens eindtijd-spreker Frank Ouweneel